Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์
อบต.วังควง และ อบต.บ้านหวาย นำแกนนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นที่จริง รุ่นที่ 9 รวม 4 คืน 5 วัน ณ อบต.วังหลุม

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา อบต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  และ อบต.บ้านหวาย  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นำแกนนำเยาวชน และผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตำบลน่าอยู่ที่ อบต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร..

<<ดูคลิปภาพกิจกรรม>>โดย : อบต.วังหลุม                 ประจำวันที่ : 16 มิถุนายน 2556

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม(ดู : 54)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2560(ดู : 29)
การใช้แผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร(ดู : 171)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(ดู : 96)
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(ดู : 71)

ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด