Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.วังควง และ อบต.บ้านหวาย นำแกนนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นที่จริง รุ่นที่ 9 รวม 4 คืน 5 วัน ณ อบต.วังหลุม

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา อบต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  และ อบต.บ้านหวาย  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นำแกนนำเยาวชน และผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตำบลน่าอยู่ที่ อบต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร..

<<ดูคลิปภาพกิจกรรม>>โดย : อบต.วังหลุม                 ประจำวันที่ : 16 มิถุนายน 2556

 

 

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พิธีมอบปัญญาบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2560 และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561(ดู : 49)
โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ 2561(ดู : 166)
โครงการค่ายเยาวชนปลุกจิตสำนึกอนัรักษ์พลังงานแะสิ่งแวดล้อม(ดู : 180)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีการศึกษา 2561(ดู : 258)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีการศึกษา 2560(ดู : 412)

ดู ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด